ჩამოშალე
პუბლიკაციები

გაეცანით World Vision საქართველოს მიერ განხორციელებული საქმიანობების ანგარიშებს და ჩვენი ექსპერტთა გუნდის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ბავშვთა და მოზარდთა კეთილდღეობის მიზნით შეიქმნა.

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები
ჩამოტვირთე დოკუმენტები
ინტერნეტ უსაფრთხოების გზამკვლევი ბავშვებისთვის
World Vision საქართველოს მიღწევები 2020
ანას ისტორია - მარტოხელა დედა იმერეთიდან
გზამკვლევი - ბაღები პანდემიის დროს
გზამკვლევი - სკოლები პანდემიის დროს
გზამკვლევი - განათლება უკეთესი მშობლობისთვის
ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშემწყობა საქართველოში
ბულინგის პრევენცია ადრეული ასაკიდან
World Vision საქართველოს საპასუხო ქმედებები COVID 19 პანდემიის დროს, მარტი 2020
განაცხადი ბავშვთა დაცვის შესახებ ქცევის პროტოკოლების შესრულებასა და კომუნიკაციის ფარგლებში ზიანის თავიდან აცილებაზე
World Vision საქართველოს საპასუხო ქმედებები COVID 19 პანდემიის დროს, აპრილი-მაისი 2020