ჩამოშალე
პუბლიკაციები

გაეცანით World Vision საქართველოს მიერ განხორციელებული საქმიანობების ანგარიშებს და ჩვენი ექსპერტთა გუნდის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ბავშვთა და მოზარდთა კეთილდღეობის მიზნით შეიქმნა.

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები

დღის წესრიგი - SKYE NET პროექტის პრეზენტაცია

ჩამოტვირთე დოკუმენტები
ტრენინგ-სუპერვიზიის მოდული "სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის"
ტრენინგ-სუპერვიზიის მოდული "სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა სმენის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის"
კონცეფცია "სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა სმენის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის"
კონცეფცია "სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის"
გზამკვლელი "სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა სმენის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის"
გზამკვლევი "სასკოლო მზაობის პროგრამის გაფართოებული მხარდაჭერა მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის"
სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში - გზამკვლევი დაწყებითი განათლების მასწავლებლებისთვის
სასწავლო აქტივობები ყველასთვის (ქართული ენა და ლიტერატურა) - სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში
სასწავლო აქტივობები ყველასთვის (მათემატიკა) - სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში
საბაზისო კვლევა - კავკასიის სუბ-რეგიონალი შშმ ბავშვების სოციალური ინკლუზია
როგორ ჩავრთოთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები განვითარების მთავარ გზაზე