ჩამოშალე
რას ვაკეთებთ

20 წელია World Vision საქართველო ხელს უწყობს ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერებასა და ბავშვებისთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, რომელიც არის ინკლუზიური, ტოლერანტული და თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფს ყველას.

ჩვენ შესახებ

World Vision-ი საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც საქართველოში 1996 წლიდან ბავშვებთან, ოჯახებთან და თემებთან ერთად მუშაობს სიღარიბისა და უთანასწორობის დასაძლევად. World Vision საქართველოს პროგრამები, რომელსაც ჩვენი რეგიონული ოფისები ოთხ ძირითად გეოგრაფიულ არეალში ახორციელებს(კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი და გლდანი-ნაძალადევი), მიზნად ისახავს მრავალმხრივი მიდგომის საშუალებით ბავშვებისთვის ჯანსაღი, აქტიური და ინკლუზიური გარემოს შექმნას.

ჩვენი საქმიანობა სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს:

  • ბავშვთა დაცვა და კეთილდღეობა, 
  • ახალგაზრდების გაძლიერება,
  • ადრეული ასაკის ბავშვების განვითარება
  • თემის ჩართულობა
ჩვენი მისია

World Vision საქართველოს მიზანია, რომ ბავშვები ცხოვრობდნენ ჯანსაღ და აქტიურ საზოგადოებაში, რომელიც ინკლუზიური და ტოლერანტულია და თანაბარ შესაძლებლობებს იძლევა ყველასთვის.

დაეხმარე
  • ფოტოგალერეა
  • ფოტოგალერეა
  • ფოტოგალერეა
  • ფოტოგალერეა
  • ფოტოგალერეა
/