ჩამოშალე
განაცხადი ბავშვთა დაცვის შესახებ ქცევის პროტოკოლების შესრულებასა და კომუნიკაციის ფარგლებში ზიანის თავიდან აცილებაზე
 

განაცხადი ბავშვთა დაცვის შესახებ ქცევის პროტოკოლების შესრულებასა და კომუნიკაციის ფარგლებში ზიანის თავიდან აცილებაზე ეხება ვორლდ ვიჟენის ყველა დონორს, სპონსორს, სტუმარს, ინდივიდუალურ კონტრაქტორს, იმის მიუხედავად ურთიერთქმედებენ თუ არა ისინი ბავშვებთან.

დეტალური ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ და გაეცანით დოკუმენტს სრულად