ჩამოშალე
ვიდეო ისტორიები

ვიდეოებში წარმოდგენილია World Vision საქართველოს ბენეფიციარების რეალური ისტორიები. ისტორიებში ასახულია ჩვენს პროგრამებში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების ტრანსფორმაციის წარმატებული შემთხვევები. ვიდეოები გადაღებულია მათი თანხმობის საფუძველზე.

{{i.date}}
{{i.title}}