ჩამოშალე
პროექტები

World Vision საქართველო ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით და ადგილობრივ პარტნიორებთან თანამშრომლობით.

სტრატეგიული მიმართულებები
გაიგეთ მეტი ჩვენი სტრატეგიული მიმართულებების შესახებ
ბავშვთა დაცვა და კეთილდღეობა

ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემებისა და პოლიტიკის გაძლიერება. ბავშვის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების მიწოდება და მათზე ხელმისაწვდომიბის გაზრდა.ოჯახის მხადამჭერი და ალტერნატიული ზრუნვის სერვისების შემუშავება.

ბავშვის ადრეული განვითარება

ადრეული და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესებული სერვისების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა. 0-6 წლამდე ბავშვის მშობლების გაძლიერება.საგანმანათლებლო-განმავითარებელი მასალების შემუშავება ბავშვებისა და მშობლებისთვის.

ახალგაზრდების მხარდაჭერა

ახალგაზრდული მდგრადი ეკოსისტემის განვითარების მხარდაჭერა ეროვნულ დონეზე. ახალგაზრდობის ჩართულობის გაზრდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მუნიციპალიტეტის დონეზე. ახალგაზრდების სამოქალაქო და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

ფილიალები
ჩვენი მიღწევები
გაეცანით ჩვენი ორგანიზაციის წარმატების ისტორიებს
World Vision საქართველო ახორციელებს პროექტებს სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში.
სტატისტიკა
გაიგეთ მეტი ჩვენ შესახებ