ჩამოშალე
სერვისები

World Vision საქართველო გთვაზობთ სხვადასხვა სახის სერვისებს ორგანიზაციის სტრატეგიული მიმართულების მიხედვით. ტრენინგები განკუთვნილია სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის: ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, მშობლებისთვის, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის და სხვა ორგანიზაციებისთვის.

ტრენინგები მშობლებისთვის

World Vision საქართველოს შემუშავებული აქვს ტრენინგების მუდულები მშობლებისთვის, რომელიც მათ აძლევს საშუალებას მიიღონ ცოდნა და განივითარონ უნარები პოზიტიური მშობლობის კუთხით.

ტრენინგები საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

World Vision საქართველო საგანმანათლებლო დაწესებულებებს სთავაზობს ტრენინგებს თანამშომლებისთვის საგანამანათლებლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით.

საზაფხულო ბანაკები

World Vision საქართველო წლებია ახორციელებს საგანმანათლებლო-შემეცნებითი სახის ტრენინგებს ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის და ახალგაზრდებისთვის.

უსაფრთხო სკოლის მოდელი

World Vision საქართველო წარმატებით ახორციელებს უსაფრთხო სკოლის მოდელს სამიზნე რეგიონებში და უზრუნველყოფს უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის დანერგვას სასწავლო დაწესებულებებში.