ჩამოშალე
პუბლიკაციები

გაეცანით World Vision საქართველოს მიერ განხორციელებული საქმიანობების ანგარიშებს და ჩვენი ექსპერტთა გუნდის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ბავშვთა და მოზარდთა კეთილდღეობის მიზნით შეიქმნა.

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები

დღის წესრიგი - SKYE NET პროექტის პრეზენტაცია

ჩამოტვირთე დოკუმენტები
შეფასების ანგარიში - საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილების სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები
ჰეფი სფეისი - სერვისები უკრაინელი ლტოლვილებისთვის
გახდი მინდობით აღმზრდელი
ბროშურა - უკრაინელი ბავშვების საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ცენტრის შესახებ
პროექტის ბრიფერი - არავინ დარჩეს ყურადღების მიღმა
შეფასების ანგარიში - საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილების პროფილი, გამოწვევები და საჭიროებები (აპრილი 2023)
საბავშვო ბაღის ეზო - სკოლამდელი დაწესებულების გარე სივრცეების მნიშვნელობისა და მოწყობის გზამკვლევი
რა არის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, კრიზისი და დაძლევის გზები - ინფორმაცია უკრაინელი მოქალაქეებისთვის
პროექტის ბრიფერი - ბავშვის უფლებათა კოდექსის განხორციელება საქართველოში
World Vision საქართველოს 2022 წლის საქმინობის მოკლე მიმოხილვა
გენდერულად პასუხისმგებლიანი პრაქტიკა ბაღებში - გზამკვლევი სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალისთვის