ჩამოშალე
პუბლიკაციები

გაეცანით World Vision საქართველოს მიერ განხორციელებული საქმიანობების ანგარიშებს და ჩვენი ექსპერტთა გუნდის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ბავშვთა და მოზარდთა კეთილდღეობის მიზნით შეიქმნა.

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები
ჩამოტვირთე დოკუმენტები
ბროშურა - უკრაინელი ბავშვების საგანმანათლებლო-განმავითარებელი ცენტრის შესახებ
პროექტის ბრიფერი - არავინ დარჩეს ყურადღების მიღმა
შეფასების ანგარიში - საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილების პროფილი, გამოწვევები და საჭიროებები (აპრილი 2023)
საბავშვო ბაღის ეზო - სკოლამდელი დაწესებულების გარე სივრცეების მნიშვნელობისა და მოწყობის გზამკვლევი
რა არის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, კრიზისი და დაძლევის გზები - ინფორმაცია უკრაინელი მოქალაქეებისთვის
პროექტის ბრიფერი - ბავშვის უფლებათა კოდექსის განხორციელება საქართველოში
World Vision საქართველოს 2022 წლის საქმინობის მოკლე მიმოხილვა
გენდერულად პასუხისმგებლიანი პრაქტიკა ბაღებში - გზამკვლევი სკოლამდელი დაწესებულებების პერსონალისთვის
გენდერულად პასუხისმგებლიანი პედაგოგიური პრაქტიკები - გზამკვლევი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პრაქტიკოსებისთვის
როგორ დავიცვათ ბავშვები ძალადობისგან (რეფერირების პროცედურები) - ინფორმაცია უკრაინის მოქალაქეებისთვის
როგორ დავიცვათ თავი გენდერული ნიშნით ძალადობისგან - ინფორმაცია უკრაინის მოქალაქეებისთვის