ჩამოშალე
პოსტები

გაეცანით მოკლე ისტორიებს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ცხოვრებიდან. ისტორიებში არ არის შეცვლილი თხრობის სტილი, მანერა და ლექსიკა რომელსაც ბავშვები იყენებდნენ თხრობისას. კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით ისტორიებში შეცვლილია ბავშვის სახელი.