ჩამოშალე
პუბლიკაციები

გაეცანით World Vision საქართველოს მიერ განხორციელებული საქმიანობების ანგარიშებს და ჩვენი ექსპერტთა გუნდის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ბავშვთა და მოზარდთა კეთილდღეობის მიზნით შეიქმნა.

ინტერნეტ უსაფრთხოების გზამკვლევი მოზარდებისთვის

ინტერნეტ უსაფრთხოების გზამკვლევი ბავშვებისთვის

ჩამოტვირთე დოკუმენტები
ინტერნეტ უსაფრთხოების გზამკვლევი ზრდასრულებისთვის
World Vision საქართველოს მიღწევები 2020
გზამკვლევი - განათლება უკეთესი მომავლისთვის
გზამკვლევი - ბაღები პანდემიის დროს
გზამკვლევი - სკოლები პანდემიის დროს
World Vision საქართველოს საპასუხო ქმედებები COVID 19 პანდემიის დროს, მარტი 2020
World Vision საქართველოს საპასუხო ქმედებები COVID 19 პანდემიის დროს, აპრილი-მაისი 2020
COVID 19-ის პანდემიით გამოწვეული შედეგების შეფასება
უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების და ოჯახების მხარდაჭერა
ოჯახის მხარდამჭერი სერვისები
ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის შეფასება
ბავშვთა დაცვის პროგრამა 2016
ბავშვის ადრეული განვითარების პროგრამა 2016
წლიური ანგარიში 2015
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასაქმების ინსტრუმენტები
წარმატებული ისტორიები - შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მხარდაჭერა
შეზღუდული შესაძლებლობების რესურსების მიმოხილვა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა მონაწილეობა World Vision-ის პროგრამებში
წლიური ანგარიში 2014
წლიური ანგარიში 2013
წლიური ანგარიში 2012